Organizacja pracy PP 37 w Szczecinie w nowym roku szkolnym 2020 /2021

Szanowni Rodzice!

1 września rozpoczynamy NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021. W związku z zaistniałą wyjątkową sytuacją,  organizacja pracy Naszego przedszkola uległa zmianie. Prosimy o zapoznanie się z treścią zamieszczonych poniżej dokumentów.

REGULAMIN Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczeciniew czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w związku z epidemią COVID-19:

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Szczecinie w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracyw związku z epidemią COVID-19:

OŚWIADCZENIE RODZICÓW związane z zapoznaniem się Regulaminu i Procedur Bezpieczeństwa wprowadzonymi od 01 września 2020 r. na czas obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola: 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY DZIECKA w czasie trwania epidemii COVID-19: