RODO

Inspektor Ochrony Danych – IOD
w Przedszkolu Publicznym Nr 37 „NA GÓRCE”
w Szczecinie

Imię i nazwisko:         Agnieszka Marciniak
Telefon:                         91 85 22 093
E-mail:                          iod@spnt.pl

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
W Przedszkolu Publicznym Nr 37 „NA GÓRCE”
w Szczecinie

Imię i nazwisko:                 Rafał Malujda
         Telefon:                       91 85 22 093
           E-mail:                        iod@spnt.pl

 

KLAUZULE  INFORMACYJNE

 

1.klauzula-informacyjna-dla-dzieci-i-rodzicow-proces-rekrutacji

2.klauzula-informacyjna-dla-dzieci-i-rodzicow-po-przyjeciu

3.klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy

4.klauzula-informacyjna-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka

5.klauzula-informacyjna-dla-osob-korzystajacych-z-zfss-oraz-pomocy-zdrowotnej-dla-nauczycieli

6.klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow

7.klauzula-informacyjna-dla-pracownikow

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 37 przy ul. Jagiellońskiej 61 w Szczecinie informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochornie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1  z dnia 4 maja 2016r.) oraz art. 81 ustawy z dnia lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880), podczas organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników odbywa się na ich własną odpowiedzialność i w świadomości konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.