Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie

 • mgr Danuta Ryczańczyk – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Alicja Wanat – zastępca dyrektora, nauczyciel dyplomowany
 • mgr Elżbieta Krawiec – nauczyciel mianowany
 • mgr Paweł Możejko – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Trapczyńska – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Małgorzata Strzelecka – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Joanna Paczkowska – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Aleksandra Świerczewska – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Patrycja Łagowska – nauczyciel kontraktowy
 •  Agnieszka Popowicz – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Aneta Miciuk – nauczyciel kontraktowy