Rys historyczny

Rys historyczny

   Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie

    Budynek, w którym znajduje się nasze przedszkole zbudowany został około roku 1870 w zespole zabudowań Zakładu Opiekuńczego dla ociemniałych chłopców. Założycielem i pierwszym opiekunem placówki był Anton Moritz Groepler – niewidomy nauczyciel stosujący nowatorskie metody pedagogiczne, które pozwalały niewidomym prowadzić samodzielne życie. Przy szkole istniały również internaty oraz warsztaty przysposobienia.

    Po II wojnie światowej w Szczecinie zaczęło powstawać wiele zakładów pracy, w związku z czym zaistniała konieczność otwierania placówek przedszkolnych. Początkowo w przedszkolach pracowała większość kadry niewykwalifikowanej. Aby zmienić tę sytuację, utworzono Liceum Pedagogiczne Wychowawczyń Przedszkoli przy ulicy Jagiellońskiej. Początkowo uczennice odbywały dyżury, praktyki w odległych Przedszkolach Miejskich, co było dużym utrudnieniem. W związku z tym zrodziła się myśl zorganizowania własnego przedszkola przy liceum. Dyrekcja liceum zwróciła się do Wydziału Oświaty z projektem utworzenia Przedszkola Ćwiczeń w pobliżu szkoły. Był to rok 1952. Lokal przedszkola wyznaczono w budynku należącym do Liceum Pedagogicznego przy ulicy Jagiellońskiej 61. Otwarcie Przedszkola Ćwiczeń nastąpiło 1 września 1953 roku. Warunki były bardzo skromne. Własność przedszkola stanowiły jedynie stoliki, krzesełka, szafki indywidualne dla dzieci i wieszaki ubraniowe. Reszta mebli takich jak szafy biurowe, łóżka polowe do leżakowania i naczynia kuchenne były pożyczone z liceum. Nie było również zabawek ani jakichkolwiek pomocy dydaktycznych. Dopiero w roku 1954, kiedy Przedszkole Ćwiczeń posiadało już własny budżet zaczęto zaopatrywać placówkę w niezbędny sprzęt oraz pomoce do zajęć z dziećmi.

    Lokal przedszkola nie był przystosowany do jego potrzeb. Nie posiadał własnej kuchni, posiłki przyrządzano w drugim budynku, w kuchni należącej do liceum i stamtąd noszone do przedszkola.

    W drugim roku istnienia przedszkola, dyrektor liceum polecił jedną z piwnic budynku przebudować na kuchnię, która po wielu przeróbkach i przeobrażeniach przez wszystkie lata funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

    W momencie otwarcia placówki utworzono trzy oddziały, które mieściły około 90 dzieci. Obecnie placówka ma pięć oddziałów i może pomieścić 125 dzieci.

    Pierwszym opiekunem placówki było pani Stefania Szczodrowa w latach 1953- 54. Następnie od roku 1954 do 1960 pani Stanisława Olejniczak. W latach 1960 do 1973 funkcję dyrektora pełniła pani Anna Gieryń, dalej w latach 1973 do 1987 pani Izabela Bruchwalska. Przez następne dziesięć lat funkcję dyrektora sprawowała pani Ewa Domańska były to lata 1987 – 1997. W latach 1997-2007 funkcję dyrektora placówki sprawowała pani Lena Tomaszewska. Od roku 2007 dyrektorem przedszkola jest mgr Danuta Ryczańczyk.

    W roku 1975 zlikwidowano Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, tym samym otwierając Studium Wychowania Przedszkolnego przy alei Wojska Polskiego. Przedszkole Ćwiczeń przemianowano na Przedszkole Miejskie. Współpraca ze szkołą trwała nadal, uczennice ze studium kierowane były do naszego przedszkola na praktyki.

    W 1976 roku zaistniała potrzeba utworzenia dodatkowego czwartego oddziału dla dzieci, który funkcjonował do roku 1980. Od 2016 roku przedszkole ma pięć oddziałów.

    Przez 69 lat istnienia placówki zmieniali się również nauczyciele. Jedni odchodzili na emeryturę, inni zmieniali miejsca pracy. Są też nauczyciele, którzy przez wiele lat pracują w naszym przedszkolu do dnia dzisiejszego.

    W 1992 roku przedszkole zostało przemianowane na Przedszkole Publiczne.

    Przez 69 lat już niejedno pokolenie przechodziło i odchodziło z uśmiechem i radością. Dzieci zdobywają tu wiedzę, doświadczenie rozwijają się prawidłowo pod względem psychicznym, fizycznym, społeczno – emocjonalnym. Współpraca z rodzicami i środowiskiem jest jedną z naszych podstawowych idei.

    69 lat to bez mała pół wieku. Budynek, w którym znajduje się przedszkole od powstania służył oświacie. Dziś nosi nazwę „Na Górce” – nazwa ta nie jest przypadkowa, jest realistyczna i sugeruje lokalizację budynku.

rys-historyczny