Rada rodziców

Rada rodziców

Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie

  •  Prezydium Rady Rodziców :

Przewodniczący: Joanna Mazur
Sekretarz: Cezary Jaworski
Skarbnik: Marzena Gołębiewska

 

  • Członkowie Rady Rodziców Gr. I „Biedronki

1.  Cezary Jaworski

2.  Zuzanna Cybulska

3. Dorota Drobina

  • Członkowie Rady Rodziców Grupy II „Motylki”

1. Eryka Dratwia

2. Marzena Gołębiewska

3. Veronika Navikava

 

  • Członkowie Rady Rodziców Gr. III „Muchomorki”

1. Piotr Łuciw

2. Joanna Mazur

3. Justyna Zmaczyńska

 

  • Członkowie Rady Rodziców Gr. IV „Jeżyki”

1. Anna Zdrojewska

2. Joanna Karpińska

3. Zuzanna Cybulska

 

  • Członkowie Rady Rodziców Gr. V „Sowy”

1.  Adam Kieszkowski

2. Agata Skrzypczak

3. Cezary Jaworski