Programy nauczania

Zestaw programów dydaktycznych realizowanych

w Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Szczecinie

 1. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego –

           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.356)

 1. „Kocham Przedszkole” – Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek(program zgodny z nową Podstawą Programową)
 2. „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska – Nr dopuszczenia: DKW – 4013- 5/01
 3. „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej realizowany przy akceptacji:
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  • Instytutu Matki i Dziecka;
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 4. „Koncepcja Przedszkola” 
 5. „Program Wychowawczy Przedszkola” – znowelizowany przez Radę Pedagogiczną ;
 6. „Program Profilaktyki” zatwierdzony i przyjęty do realizacji
  przez  Radę Pedagogiczną
 7. „Dzielny Przedszkolak- program adaptacyjny”- program autorski mgr Danuty Ryczańczyk
 8. Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy pod hasłem „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy”
 9. Program „Dzieciństwo bez próchnicy” realizowany w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyk w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”