Programy nauczania

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole  Publiczne  Nr  37  „NA GÓRCE”

w Szczecinie

ROK SZKOLNY  2023/2024

Podstawa prawna:

  1. Art.  22a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz.4)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3
    L.p.  Numer w przedszkolnym zestawie      Przedmiot    Tytuł programu    Autor    Numer dopuszczenia
1.        PP37/1/23wychowanie przedszkolnePodstawa Programowa Wychowania PrzedszkolnegoMENRozporządz. MEN z dnia  14.02.2017
2.      PP37/2/23        Wychowanie przedszkolne„Trefl edukacja” – program wychowania przedszkolnegoD. KossakowskaPodręcznikarnia – wydawni-ctwo edukacyj-ne
3.      PP37/3/23        Wychowanie przedszkolne„Dziecięca Matematyka” program nauczania dla przedszkoliE. Gruszczyk – Kolczyńska, E. ZielińskaDKW -4013-5/01
4.      PP37/4/23        Wychowanie przedszkolne„Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego Nr 37” 2022 – 2027  Danuta Ryczańczyk – program autorski 
5.      PP37/5/23        Wychowanie przedszkolne„Dar zabawy Fröbla” program wychowania przedszkolnego  B. Bilewicz – Kuźnia, S. Kustosz, K. Małek 
6.      PP-37/6/23        Wychowanie przedszkolne„Dzielny Przedszkolak” – program adaptacyjny – program autorskiDanuta Ryczańczyk – program autorski 
7.          PP37/7/23Wychowanie przedszkolne„Program wspomagania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym” – program logopedyczny  M Nowakowska D. Styczewska, D. Ulatowska 
8.      PP37/8/23        Wychowanie przedszkolne„Mali Patrioci”  – program edukacji patriotycznej w przedszkoluM. Mazurkiewicz M. Szczepańska, S. Górzna 
9.      PP37/9/23        Wychowanie przedszkolne„Program preorientacji zawodowej dla przedszkola” – program wychowania Przedszkolnego  M. Bujakowski, I. Chmiel, J. Hytkowska–Fąfara,  ORE
10.      PP37/10/23        Wychowanie przedszkolne„Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” – program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat  E. Wodzicka – DondziłłoMAC Edukacja
11.      PP37/11/23        Wychowanie przedszkolne„Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 37”Danuta Ryczańczyk – program autorski 
12.      PP37/12/23        Wychowanie przedszkolne„Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy – program wojewódzki    Powiatowa Stacja Sannitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Oświaty Zdrowotnej 
13.      PP37/13/23        Wychowanie przedszkolne„Skąd się biorą produkty ekologiczne” ogólnopolski program edukacji ekologicznej  Główny Inspektorat Sanitarny 
14.      PP37/14/23        Wychowanie przedszkolne„Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, gr. IV i  gr. V  Główny Inspektorat Sanitarny 
15.PP37/16/23Wychowanie przedszkolne„Program zajęć logopedycznych ”  – program logopedyczny specjalisty  Sylwia Soroczyńska- Kujawa –  program autorski   
16.PP37/17/23Wychowanie przedszkolne„Program terapii pedagogicznej w przedszkolu” program terapeutyczny specjalisty  Alicja Wanat – program autorski 
17.PP37/18/23          Wychowanie przedszkolne„Program zajęć psychologicznych”   –   program psychologiczny specjalistyPaulina Stępień – program autorski 
18.    PP37/19/23Wychowanie przedszkolne„Program zajęć pedagoga specjalnego” program specjalistyAgnieszka Rzepka – program autorski