Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola do 11 kwietnia

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie  przedszkoli od dnia 29.03. do dnia 11.04.2021 roku.

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla  dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia)

W związku z ogłoszonym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli

w dniach 29.03.2021 – 09.04.2021 Nasze przedszkole realizuje pracę zdalną.

Na naszej stronie w zakładce „PROPOZYCJE ZAJĘĆ” będą pojawiać się zajęcia opracowane przez nauczycielki  dla chętnych przedszkolaków. Serdecznie zachęcamy do zaglądania.

Gr I „BIEDRONKI”

Gr II „MOTYLKI”

Gr IV „JEŻYKI”

Gr V „SOWY”