PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

15 listopada przedszkolaki wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw. Podczas zajęć  mogły poczuć się jak mali ratownicy. Przedszkolaki poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.