MATEMATYCZNY TOR

Rozwijanie rozumowania matematycznego, odbywa się  poprzez systematyczne zajęcia, podczas których dzieci mają możliwość; klasyfikowania, mierzenia, ważenia, liczenia na konkretach, dostrzegania i układania rytmów, projektowania gier dydaktycznych. W dniu 16 listopada ,, Motylki” brały udział w zajęciach matematycznych. Wszystkie dzieci świetnie bawiły się pokonując tor w trakcie którego przeliczały, skakały określoną ilość razy podczas rzutu kolorową kostką.