SZANOWNI RODZICE

W związku z planowanym otwarciem przedszkola w zmienionych warunkach organizacyjnych, tj.: po spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra do spraw oświaty i wychowania – uprzejmie proszę o zapoznanie się i ewentualne wypełnienie wniosku. Wniosek jest skierowany do tych Rodziców, którzy muszą oddać dziecko do przedszkola z uwagi na charakter pracy zawodowej. 

Wypełniony wniosek proszę odesłać na adres e-mailowy przedszkola:

pp37@miasto.szczecin.pl

Wszystkie nadesłane wnioski będą poddane tzw. „rekrutacji” ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dla dzieci. Termin otwarcia przedszkola zostanie podany na stronie internetowej przedszkola na 3 dni przed planowanym otwarciem.

Serdecznie pozdrawiam,

Danuta Ryczańczyk – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 37

W załączeniu wniosek:

plik Word: wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-w-zmienionych-warunkach-pracy-placowki-1