MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada przypada rocznica uchwalenia  Deklaracji Praw Dziecka.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. 

W PIĄTEK (19.11) zachęcamy rodziców by ubrali dzieci w kolorach UNICEF*

 

*NIEBIESKI / BŁĘKIKTNY