LICZYMY SIĘ DLA POLSKI

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawna tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Wszystkie informacje o NSP dostępne są na stronie: https://spis.gov.pl

logo-nsp-1