KSIĄŻKI DO ODBIORU

Od jutra(03.04) można odebrać książki i przygotowane materiały dla dzieci z grup starszych     (gr III” Muchomorki”, gr IV „Jeżyki”, gr V „Sowy”).

Podczas odbioru prosimy zachowywać środki bezpieczeństwa i higieny oraz stosować się do poleceń pracowników przedszkola.

Odbiór będzie możliwy w godzinach  od 8:00 do 15:00.

Bardzo prosimy o nadzór Rodziców lub Opiekunów podczas pracy w książkach. Zadania z książek, które dziecko może wykonać będą umieszczone w „PROPOZYCJACH ZADAŃ” przeznaczonych dla poszczególnych grup.