DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Szanowni Rodzice.

Dla przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.), rodzice dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

TERMIN SKŁADANIA WYPEŁNIONYCH DEKLARACJI DO 06.03 (PIĄTEK)* 

Wzór deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej:

wzor-deklaracji-kontynuacji-edukacji-przedszkolnej

Klauzula RODO:

klauzula-rodo-na-strone-naboru-24-02-2020

*Wypełnione druki deklaracji prosimy dostarczyć do nauczycielki grupy.