DEKLARACJA O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu do którego dzieci aktualnie uczęszczają. W tym roku Rodzice składają deklarację
od 22 lutego 2021 r. do dnia rozpoczęcia rekrutacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

DEKLARACJA: