„Jeżyki” podróżują po Polsce

W ramach realizacji tematyki z zakresu wychowania obywatelskiego w minionym tygodniu „Jeżyki” poznawały Polskę. Utrwaliły symbole narodowe naszego kraju, barwy ojczyste, poznały najważniejsze zabytki Warszawy, Krakowa, Szczecina. Dowiedziały się, nad jakimi rzekami leżą te miasta, z czego słynie Toruń, Poznań, jakie były dawne stolice Polski, nad jakim morzem leży nasz kraj, oraz że należy on do Unii Europejskiej. Dzieci pracując w grupach składały z części dużą mapę Polski, zaznaczały na niej poznane rzeki, miasta, prezentowały właściwą postawę podczas śpiewania hymnu, wykonały flagę Unii Europejskiej. Podsumowaniem był quiz wiedzy o naszym kraju, podczas którego wszyscy wykazali się dużą wiedzą.

20170512_121752

20170509_093651

20170509_093827

20170509_095607

20170510_102623

20170511_110431

20170509_093709

20170509_100146

20170509_103040

20170510_103753