Zajęcia u „Jeżyków”

Dnia 21 stycznia 2020r. w ramach zajęć matematycznych na temat „Zabawy z figurami” starszaki utrwalały wiadomości dotyczące figur trójkątnych oraz kolistych. Na podstawie klocków Dienese’a dzieci uczyły się sposobów definiowania, czyli słownego określania przedmiotu przez wymienienie jego ważnych cech- odczytywały symbole oznaczające kolor, kształt, wielkość i grubość figur geometrycznych.

Podczas zabawy w projektowanie w zespołach wzorów na czapce karnawałowej, przedszkolaki aktywizowały myślenie oraz rozwijały pomysłowość. Zabawa w grupach rozwijała również umiejętność zgodnego współdziałania.

Nauczycielka zwróciła także uwagę dzieci na zastosowanie kształtów trójkątnych i kolistych w znakach ruchu drogowego.

Na zakończenie zajęć „Jeżyki” bawiły się w kodowanie w zabawie „Kolor w linii” wykorzystując do tego kolorowe obręcze oraz koła w czterech kolorach. Zabawa uczyła logicznego myślenia i wymagała od dzieci skupienia uwagi.

20200121_115420-1
20200121_115431-1