Gimnastyka dla smyka

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI KSZTAŁTOWANIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY.

  • zapobieganie wadom postawy ciała dzieci, wyrabianie cech motorycznych, kształtowanie takich cech jak wytrwałość, ambicja,
  • Wyrabianie umiejętności skupienia uwagi i koncentracji, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

1.Powitanie dzieci. Dzieci stoją  z woreczkami na głowie, palce stóp podkurczone, plecy proste, łopatki ściągnięte

2.Rzuty i chwyty woreczka oburącz w chodzie i w biegu.

3.Marsz we wspięciu na palcach, ręce splecione za głową

4.Zabawa,,Motyle’’-bieg w różnych kierunkach, naśladowanie lotu motyla.

5.Marsz ze skłonem tułowia w przód- naśladowanie zbierania jagód.

6.Zabawa bieżna ,,Ogonki’’- dzieci wkładają szarfy za gumki od spodenek. Na sygnał nauczyciela  podbiegają do współćwiczących i zabierają szarfy  czyli ,,ogonki’ ’Ten kto zbierze najwięcej ogonków – wygrywa.

7.Zabawa ,,Gimnastyka’’- dzieci stoją w kole, mówią wiersz i ćwiczą zgodnie  ze słowami: ,,Gimnastyka to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa, ręce w górę, w przód i w bok, skłon do przodu, przysiad , skok’’. Na zakończenie słów – wyskok w górę.

8.Ćwiczenie wg inwencji dzieci-dowolne rzuty i chwyty piłki oburącz.

9.Ćwiczenie oddechowe-dmuchanie piłeczki pingpongowej na czworakach w stronę partnera.

10.Zabawa,,Berek- świecznik’’- wybrane dziecko jest berkiem, pozostałe biegają po sali .Berek nie może dotknąć dziecka, które zatrzyma się i przyjmie postawę skorygowaną,, świecznik’’.

11.Marsz z woreczkiem na głowie w wysokim wspięciu na palcach.

 

ĆWICZENIA ANTYGRAWITACYJNE – ROZCIĄGAJĄCE

  • w staniu twarzą do ściany, stopy złączone, ramiona w górę, sięganie rękoma jak najwyżej i powrót do skorygowanego stania,
  • w staniu woreczek z piaskiem na głowie, dłonie na biodrach –wypychanie głową woreczka w górę,
  • w siadzie prostym podpartym, dłonie i pośladki na podłożu – wypychanie barków i głowy w górę,
  • w leżeniu przodem, ramiona w przód – wydłużanie tułowia poprzez „marsz palcami” – powrót do swobodnego leżenia, głowa w przedłużeniu tułowia,
  • w siadzie skrzyżnym, ramiona w bok, dłonie splecione na czubku głowy, łopatki i łokcie ściągnięte – ruch wypychania głowy w górę,
  • marsz z woreczkiem na głowie – czynne samodzielne korygowanie postawy, ze zwróceniem uwagi na głowę, łopatki, brzuch,