UWAGA RODZICE !!!

Od 18 maja 2020 r. przedszkole częściowo otwarte

Przyjęte zostaną tylko te dzieci, których rodzice złożyli stosowne wnioski i otrzymają indywidualną, telefoniczną informację o zakwalifikowaniu swojego dziecka na dany okres.

 

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi w tym czasie specjalnymi uregulowaniami oraz wyrażenie  zgody na dostosowanie się do nich.

 

W dniu przyjęcia dziecka należy dostarczyć:

  • oryginał przesłanego e-mailem wniosku z podpisami obojga rodziców,
  • oświadczenie o zapoznaniu i dostosowaniu się do obowiązujących uregulowań podpisane przez oboje rodziców.
*pliki do pobrania na dole postu ↓

c7ede265113ec6d75d4cc8687dca284a-0

c7ede265113ec6d75d4cc8687dca284a-1

c7ede265113ec6d75d4cc8687dca284a-2

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki :

 Oświadczenie: