Rekrutacja

Zapraszamy do składania deklaracji o kontynuowaniu:

  • wychowania przedszkolnego (rocznik 2011)
  • obowiązku szkolnego (rocznik 2010)

Termin składania deklaracji: 04.03.2015 – 11.03.2015.

Druki deklaracji można otrzymać od nauczycielek grup.