Podziękowanie

Przedszkolaki z grupy najstarszej Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie składają serdeczne podziękowanie Panu Sebastianowi Szymańskiemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za dar w postaci kamizelek oraz szelek odblaskowych. Kamizelki te umożliwiają bezpieczny pobyt dzieci poza terenem placówki i są jednocześnie reklamą naszego regionu, jakim jest Pomorze Zachodnie.

20160323-001