INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Drodzy Rodzice

Dnia 29.04 (ŚRODA) w godzinach 8:00 – 16:00 będzie możliwy odbiór dokumentu:

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

„Przypominamy, że na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami)

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Ze względu na obecną sytuację należy przede wszystkim brać pod uwagę czas/okres, w którym dzieci faktycznie uczęszczały do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, tj. do 11 marca 2020 r.”

Podczas odbioru prosimy zachowywać środki bezpieczeństwa i higieny oraz stosować się do poleceń pracowników przedszkola.