Deklaracja o kontynuowaniu…

 
RODZICE …
 
Dla przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkoły deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

W związku z powyższym, zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2022 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r., rekrutacja rozpoczyna  się 01 marca 2022 r.,

 
rodzice
składają deklarację
 22. 02. 2022 r. – 28. 02. 2022 r.

 

Pobierz plik z DEKLARACJĄ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*

Pobierz Klauzula RODO*

 

*Wszystkie dokumenty muszą być prawidłowo wypełnione, podpisane i opisane datą.