„Jeżyki” i makieta osiedla.

W zeszłym tygodniu „Jeżyki” uczestniczyły w zajęciach o domach i budynkach. Wybraliśmy się na wycieczkę w okolice przedszkola, by zaobserwować różne rodzaje budynków, o których rozmawialiśmy na zajęciach. Dzieci podziwiały szczecińskie kamienice z ozdobnymi elewacjami, widzieliśmy tez bloki mieszkalne i domki wielorodzinne. Wycieczka nas zainspirowała i następnego dnia każdy zrobił swój wymarzony domek z materiałów […]

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

15 listopada przedszkolaki wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw. Podczas zajęć  mogły poczuć się jak mali ratownicy. Przedszkolaki poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.