Przedszkole Publiczne Nr 37 w Szczecinie

RODO

 

KLAUZULE  INFORMACYJNE

 

 

1.klauzula-informacyjna-dla-dzieci-i-rodzicow

2.klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy

3.klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow

4.klauzula-informacyjna-dla-osob-korzystajacych-z-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych

5.klauzula-informacyjna-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka

6.klauzula-informacyjna-dla-pracownikow

7. klauzula-informacyjna-dla-uczniow

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W PP37

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl

oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 37 przy ul. Jagiellońskiej 61 w Szczecinie informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochornie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1  z dnia 4 maja 2016r.) oraz art. 81 ustawy z dnia lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880), podczas organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników odbywa się na ich własną odpowiedzialność i w świadomości konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.