Przedszkole Publiczne Nr 37 w Szczecinie

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W PP37

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093

102deec86c14fb773075d74acee6e45a-0 102deec86c14fb773075d74acee6e45a-1 102deec86c14fb773075d74acee6e45a-2 102deec86c14fb773075d74acee6e45a-3 102deec86c14fb773075d74acee6e45a-4 102deec86c14fb773075d74acee6e45a-5 102deec86c14fb773075d74acee6e45a-6

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 37 przy ul. Jagiellońskiej 61 w Szczecinie informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochornie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1  z dnia 4 maja 2016r.) oraz art. 81 ustawy z dnia lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880), podczas organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników odbywa się na ich własną odpowiedzialność i w świadomości konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.