Przedszkole Publiczne Nr 37 w Szczecinie

Programy nauczania

Zestaw programów dydaktycznych realizowanych

w Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Szczecinie

 1. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego –

           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.356)

 1. „Nasze Przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska (program zgodny z nową Podstawą Programową)
 2. „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska – Nr dopuszczenia: DKW – 4013- 5/01
 3. Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej realizowany przy akceptacji:
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  • Instytutu Matki i Dziecka;
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 4. „Koncepcja Przedszkola” Opracowana na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2020r.
 5. „Program Wychowawczy Przedszkola” – znowelizowany przez Radę Pedagogiczną i przyjęty do realizacji w lutym 2008r.;
 6. „Program Profilaktyki” zatwierdzony i przyjęty do realizacji
  przez  Radę Pedagogiczną w lutym 2008r.
 7. „Dzielny Przedszkolak- program adaptacyjny”- program autorski mgr Danuty Ryczańczyk
 8. Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy pod hasłem „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy”
 9. Program „Dzieciństwo bez próchnicy” realizowany w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyk w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”